Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

A Független Egészségügy Szakszervezet /továbbiakban FESZ/ a tevékenysége ellátása során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy a szolgáltatásait igénybevevők továbbiakban Felhasználók igényeit kiemelkedő szakmai színvonalon tudja kiszolgálni valamint a törvényben előírt kötelezettségeinek megfeleljen.

A FESZ azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket az érintett/ügyfél a szervezeti tagságával kapcsolatosan illetve a jövőbeni tagsága érdekében a FESZ részére önként megad. Az adatkezelés az érintett/ügyfél hozzájárulásán alapul.

A Független Egészségügy Szakszervezet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé az adatkezelés bejelentését megtette, melyről határozatot kapott. A határozat alapján az

A Független Egészségügy Szakszervezet a személyes adatokat a) a felhasználási cél elérését, b) ha az adat a tagnyilvántartáshoz, a taggal való kapcsolattartáshoz már nem szükséges, vagy arra alkalmatlan, annak megállapítását, c) legkésőbb a tagság megszűnését – követő hat hónap elteltével megsemmisíti.

A Független Egészségügy Szakszervezet a szolgáltatása igénybevételével kapcsolatos adatokat, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés, piackutatás vagy címzett tartalom eljuttatása céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli.

A Független Egészségügy Szakszervezet biztosítja, hogy a nyilvántartásba kerülő, tagságba jelentkező, a szolgáltatás igénybe vétele előtt és az igénybe vétel során bármikor megismerhesse, hogy a Független Egészségügy Szakszervezet mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A kérelmet a fesziroda@gmail.com e-mail címen keresztül juttathatják el hozzánk. A Független Egészségügy Szakszervezet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást.

A Független Egészségügy Szakszervezet a tagjainak adatait - kizárólag a tagokkal való kapcsolattartás miatt - átadhatja annak az alapszervezet vezetőinek, ahová a tag belépett. Az országos reprezentációs –jogszabályban előírt A Független Egészségügy Szakszervezet mérésekor a tag adatait a hatóság, vagy közjegyző részére bemutatja, melynek kizárólagos célja a szervezet taglétszámnak megállapítása a reprezentativitás érdekében.

A FESZ technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, illetőleg a sérülés vagy a véletlen megsemmisülés elleni védelemről.

A FESZ vállalja, hogy ügyfeleinek kérésre tájékoztatást ad az alkalmazott információs rendszer biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről, és az általa megteendő óvintézkedésekről. A FESZ vállalja, hogy a tagságra vonatkozó alapszabályt hozzáférhetővé teszi.

A FESZ adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésein alapul.

Budapest, 2016. szeptember 30.